Bestuur

Bestuur

Het bevoegd gezag van het Stedelijk College Eindhoven, Strabrecht College en de International School Eindhoven wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO), voorheen Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN). 

Het College van Bestuur vergadert ongeveer zes keer per schooljaar met de Raad van Toezicht.

College van Bestuur:
Dhr. drs. M. Stoker, voorzitter
Mw. drs. P.M.L. de Bruijn MBA, lid
Mw. drs. Y.H.M.P. Leenen MPM, lid tot 1 februari 2022

Raad van Toezicht Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs:
Dhr. drs. F.H.G.M. van den Berg
Mw. ir. J.M.G. Driessen-Engels MBA
Dhr. ing. W.R.M. Hendriks BSc
Mw. drs. R.G.B. Hoekman-Sulman
Dhr. prof. dr. ir. A.M.C. Lemmens (voorzitter)
Dhr. ir. E.H. Munnik
Mw. mr. L.M. Sjouw
Dhr. dr. J.W.P.H. Soons (vicevoorzitter)


Secretariaat
Het secretariaat van het College van Bestuur is gevestigd in het gebouw aan de Henegouwenlaan 2 in Eindhoven.

Postadres
Postbus 1310
5602 BH Eindhoven
tel: 040-264 53 67
email: bestuur@silfo.nl
internet: www.silfo.nl

Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs
Stedelijk College Eindhoven

Locatie Oude Bossche Baan
Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl

Strabrecht College

Grote Bos 2
5666 AZ Geldrop
telefoon: 040-2867715
info@strabrecht.nl

International School Eindhoven (ISE)

Primary School and Secondary School IB (MYP/DP)

Oirschotsedijk 14-B
5651 GC Eindhoven
telefoon: 040-251 94 37
primary@isecampus.nl
secondary@isecampus.nl