Bestuur

Missie en visie

Waar wij voor staan
Wij stimuleren leerlingen in het ontdekken en het verder ontwikkelen van hun talenten. Wij bereiden hen optimaal voor op het vervolgonderwijs en op een pluriforme en snel veranderende samenleving, zodat zij daar als verantwoordelijke wereldburgers, nu en in de toekomst, een duurzame bijdrage aan kunnen leveren. Onze scholen zijn algemeen toegankelijk. Wij bieden kansen aan alle leerlingen die respectvol omgaan met allen die bij de scholen zijn betrokken én die in principe een van de geboden opleidingen met succes kunnen volgen. Onze kernwaarden zijn ontwikkelingsgerichtheid, transparantie, veiligheid, respect en intercultureel gedrag. Zij geven weer waar we voor staan, waaraan we voortdurend werken en waarmee we ons willen onderscheiden.

Ontwikkelingsgerichtheid
Wij willen dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen en wij ondersteunen ze daarbij. Dat kan alleen goed gaan als ook de medewerkers zich voortdurend ontwikkelen. Wij zijn een lerende organisatie.

Transparantie, veiligheid en respect
De kleinschalige teamstructuur zorgt voor overzicht en geborgenheid. Leerlingen, ouders en medewerkers weten waar ze ‘thuis horen’ en weten bij wie ze terecht kunnen. Transparantie bereiken wij ook door de manier waarop wij met elkaar communiceren: in samenwerking met de betrokkenen in en rond de school. Het werken in teams biedt leerlingen en medewerkers een veilige omgeving, waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor een sfeer van onderling vertrouwen en met respect met elkaar omgaan. Dit respect komt ook tot uitdrukking bij het uiten en aanvaarden van waardering en opbouwende kritiek.

Intercultureel gedrag
Het belang van een respectvolle omgang met elkaar is des te groter in een school als de onze, die zich kenmerkt door culturele en internationale variëteit. Wij zien die variëteit als een meerwaarde van onze school. Wij willen dat leerlingen en medewerkers over de eigen culturele en nationale grenzen heenkijken en, mede met het oog op vervolgstudie en werk, intercultureel gedrag laten zien.


Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs
Stedelijk College Eindhoven

Locatie Oude Bossche Baan
Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl

Strabrecht College

Grote Bos 2
5666 AZ Geldrop
telefoon: 040-2867715
info@strabrecht.nl

International School Eindhoven (ISE)

Primary School and Secondary School IB (MYP/DP)

Oirschotsedijk 14-B
5651 GC Eindhoven
telefoon: 040-251 94 37
primary@isecampus.nl
secondary@isecampus.nl