Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten
Patroon

Bestuur

Het bevoegd gezag van het Stedelijk College Eindhoven, Strabrecht College en de International School Eindhoven wordt gevormd door het College van Bestuur van de Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO).

Het College van Bestuur vergadert ongeveer zes keer per schooljaar met de Raad van Toezicht.

College van Bestuur

Dhr. drs. M. (Meine) Stoker, voorzitter
Mw. drs. P.M.L. (Petra) de Bruijn MBA, lid

Raad van Toezicht

Dhr. drs. F.H.G.M. van den Berg
Mw. ir. J.M.G. Driessen-Engels MBA
Dhr. ing. W.R.M. Hendriks BSc
Mw. drs. R.G.B. Hoekman-Sulman
Dhr. prof. dr. ir. A.M.C. Lemmens (voorzitter)
Dhr. ir. E.H. Munnik
Mw. drs. M.C.H. Rietveld-Senden
Mw. mr. L.M. Sjouw

Patroon afbeelding
Secretariaat

Het secretariaat van het College van Bestuur is gevestigd in het schoolgebouw van het Stedelijk College Eindhoven aan de
Henegouwenlaan 2 in Eindhoven.

Postadres

Postbus 1310
5602 BH Eindhoven
tel: 040-264 53 67
bestuur@silfo.nl
www.silfo.nl

LinkedIn