Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten
Patroon

Missie en visie

Onze belofte

SILFO bundelt de krachten van medewerkers om op haar scholen het best mogelijke onderwijs te verzorgen. Het is onze verantwoordelijkheid dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en gelukkige wereldburgers in het perspectief dat onze samenleving in al haar aspecten duurzamer kan worden.

We richten ons daarbij op de doorlopende ontwikkeling van kinderen en jongeren die zich in een gezonde balans ontwikkelen in kennis, vaardigheden en persoonlijke groei in een sociale context.

SILFO koestert een algemeen toegankelijke omgeving die voelbaar veilig is voor iedereen en waarin iedereen zich ook gelijkwaardig voelt en gelijke kansen krijgt. We zijn trots op het feit dat er binnen SILFO geen grenzen zijn aan kennis delen, samen ontwikkelen, mobiliteit en flexibiliteit voor zowel leerlingen als medewerkers. Op SILFO-scholen is er veel samenwerking met partners binnen en buiten Nederland.

Ons onderwijs is geslaagd als we zoveel mogelijk maatwerk kunnen leveren waarin leerlingen bewuste keuzes kunnen maken en zich eigenaar voelen over hun eigen ontwikkeling. Hierin wil SILFO vooroplopen door al het mogelijke aan te wenden om het beste onderwijs te geven. Daarin nemen we alle ruimte die nodig is.

Patroon afbeelding
Wat verwacht we van leerlingen en medewerkers

 

Persoonlijk leiderschap nemen over jouw eigen ontwikkeling.

Dat je keuzes bewust neemt en er ook doelen aan koppelt.

Dat je altijd open staat voor opbouwend advies én reflectie.

Dat we elkaar ontmoeten en ons ontwikkelen op de SILFO-scholen.

Dat we allemaal een bijdrage leveren aan een veilige leer-, leef- en werkomgeving.