Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Onze belofte

SILFO bundelt de krachten van de medewerkers om op haar scholen het best mogelijke onderwijs te bieden. Het is onze verantwoordelijkheid dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en gelukkige wereldburgers in het perspectief dat onze samenleving in al haar aspecten duurzamer kan worden.

In het onderwijs wordt aandacht geschonken aan persoonsvorming door kennis opdoen en leren, maar zeker ook door competenties te ontwikkelen en door dóen. De aandacht voor persoonlijke, sociale en culturele ontwikkeling kenmerkt ons onderwijs. Goed onderwijs en je thuis voelen is dus de basis van SILFO, waar je gestimuleerd wordt je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Om dit te realiseren hebben we vier C’s benoemd voor ons onderwijs. Ze vormen de basis van ons schoolplan waar we van
2022 tot en met 2026 aan werken.

Dit vinden wij belangrijk!

Caring

Aandacht en zorg voor elkaar en de samenleving.

Connecting

Samenwerken, actief verbinding zoeken en netwerken creëren.

Creating

Al onze creativiteit én inspiratie aanwenden met als doel ons beste onderwijs te geven met zoveel mogelijk kansen.

Celebrating

Het vieren van successen en het leren van fouten: onderwijs is nooit af.